Hva med ventetomten?

Illustrasjonene viser hvordan området rundt Tou kan bli innsirklet og ødelagt hvis Tou Parks neste byggetrinn gjennomføres.
Del på Facebook
– Ventetomten bør bli park – en utvidelse av den eksisterende Tou-parken, sier Kian Reme som er styremedlem i sameiet Tou Park IV og nærmeste nabo til tomten.

Sigrid Bækholt
[email protected]

– Botettheten er allerede svært høy, og det planlagte prosjektet vil forsterke dette kraftig. Mange nye boliger krever tilsvarende mer uteplass, dersom bokvaliteten skal opprettholdes, sier Kian.

Sak om innebyggingsproblematikk ved Tou skal opp i kommunalutvalget 7. desember, men innholdet er unntatt offentlighet. Illustrasjoner som vises her er lagd på oppdrag fra Tou Scene as for å illustrere hvordan planlagt bygningsmasse vil påvirke Tou og området rundt.

– Illustrasjonene viser at området rundt Tou kan bli innsirklet og ødelagt. Botettheten er allerede svært høy, og det planlagte prosjektet vil forsterke dette kraftig. Mange nye boliger krever tilsvarende mer uteplass, dersom bokvaliteten skal opprettholdes, sier Kian.

Innbyggerinitiativet der alle styrene i Tou Park I, II, III IV og V har gitt sin støtte, handler nettopp om dette: Utvid Tou-parken. Initiativet er underskrevet av over 200 beboere.

Innebygging sett fra vinduet på Tous Scene 1. Illustrasjonene er lagd på oppdrag fra Tou Scene as.

Lervig-parken

– Også i Lervig bygges det videre ut, igjen med svært stor botetthet. Lervig-parken er helt avgjørende for å opprettholde bokvaliteten. Denne parken er allerede kraftig beskåret, gjennom etableringen av ny brannstasjon. Denne reduksjonen i park-areal kan nå kompenseres – dersom Tou-parken utvides, slår Reme fast.

Hva bør gjøres?
– Kommunen bør derfor nedlegge byggeforbud, kjøpe tomten (eventuelt gjennom makebytte) og omregulere den til parkområde, konstaterer Kian.

 

Kan det gjøres slik?
– Jeg var aktiv politiker i Ap med gruppeleder-erfaring fra kommunalutvalg og forhandlingsutvalg fra 1999 til 2011 og bekrefter at dette kan gjøres. Vi gjorde mange slik grep i den perioden!