Urban Folkehøgskole – Grønt skifte som pensum og byen som klasserom

Geir Bakken er initiativtaker og primus motor for å etablere Stavanger Urban Folkehøgskole (StUF) innerst i Pedersgata.
Del på Facebook
– Akkurat her, øst i Stavanger, vil vi starte Nordens første urbane folkehøgskole med det grønne skiftet som pensum og byen som klasserom. I regjeringens statsbudsjett er det satt av 6,6 millioner fra høsten 2022. Ja, akkurat nå tror jeg fast på at Norges første supergrønne folkehøgskole realiseres neste år, sier initiativtaker og primus motor Geir Bakken.

Sigrid Bækholt
[email protected]

– I Norge bor 82 % av befolkningen i byer og tettsteder. Det haster med å få til det grønne skiftet i byene. Ungdoms forståelse og engasjement i miljøkrisen stiger heldigvis raskere enn havnivået, sier Bakken. – Vi vil legge til rette for at elevenes engasjement for det grønne skiftet skal bli ettertraktet kunnskap og handlingskompetanse.

Hva vil du si om skolen?

– Hovedtemaer vil være kunnskap om det grønne skiftet og helsefremmende urbanisme. Vi synes det passer godt å etablere en slik folkehøyskole akkurat her, i Norges olje-hovedstad. I en by som aktivt arbeider med omstilling og står midt i det grønne skifte. Vi vil være en god samarbeidspartner, sier Bakken.

140 elever skal bo og virke på skolen. Litt færre det første året. Og en viss prosent elever kan være fra nærområdet uten internatplass.

– Vi skal ansette folk i ca 30 stillinger, til sammen 20 årsverk. Vi blir rett og slett en ganske stor, viktig og ny arbeidsplass, konstaterer Geir.

– Vi ønsker også å invitere inn aktører som vil bidra til drift og innhold av et bygg for det grønne skiftet i Stavanger. Slik at vi sammen med StUF samler alle krefter i et vitalt og grønt bygg som kan bidra til den grønne transformasjonen Stavanger må gjennom! Det er bare å ta kontakt om man er interessert.

Elevene kan velge mellom seks linjefag:

Urbant landbruk

Elever som velger denne linjen vil få jord på hendene og kunnskap i hodet. Skolen vil sammen med restauranter, skoler, frivillighetssentre, kommune og næringsliv samarbeide om kursing, dyrking, praksisperioder og forsyning.

Prosjektet Tusen tak for maten vil bringe sammen matproduksjon og arealplanlegging, birøkt og husdyrhold, sosial inkludering og gründervirksomhet, økologi og økonomi.

Bygge og bo i sitt eget minihus

Elever som velger minihus & grønne greier kan velge å bygge off-grid eller modul. Off-grid hus er ikke koblet til offentlig vann, avløp eller strøm og er basert på fornybar energi, regnvann og økotoaletter. Modulhus kan kobles på strømnett og vann, men har eget biotoalett, og kan plasseres innendørs.

Tre andre linjevalgene er Sosialt entreprenørskap & lederutvikling, Digital & grønn energi og Mat for fat. Elevene på denne linjen skal drive kafé i skolens lokaler og bl.a. tilby kaffe og lunsjservering til bedrifter i området.

Linjen Byen & kunsten vil inneholde musikk og byggekunst, foto og film, scene- gate- og billedkunst – rett og slett prøv ut hva som er typisk for bykunsten. Urban Åpen Mikk vil være et fast møtested mellom skolens elever og byens befolkning.

I tillegg kan elevene velge mellom 24 forskjellige og spennende valgfag.

Interimstyre

I tillegg til Geir Bakken har Kristin Gustavsen fra Stavanger sentrum vært med i interimstyret. Hun har arbeidet mye med den nye Sentrumsplanen for Stavanger og tidligere for Urban Sjøfront. Siv Helene Stangeland fra arkitektfirmaet Helen & Hard og Farid Ghiami fra Smartstudy deltok også.

https://stufskole.no
https://www.folkehogskole.no/