Storhaug skolekorps 110 år!

2020 Stavanger. En annerledes 17. mai-feiring i Stavanger. Koronapandemien med tilhørende smitteverntiltak medførte en alternativ markering av nasjonaldagen. Men Storhaug skolekorps stilte opp. Karl Emanuel Tischler spiller althorn.
Del på Facebook
– Vår gave til publikum er en gratis jubileumskonsert med Espen Hana som konferansier torsdag 4. november klokken 18 i Kuppelhallen, forteller styreleder Eva Fagernes. – Det vil også bli vist filmklipp fra jubileumsfilm som korpset har laget sammen med Moxey og klipp med ekte korpshistorie.

Sigrid Bækholt
[email protected]

– På programmet står både klassisk korpsmusikk og stykker fra popverdenen. Vi ønsker å vise fram hele korpset, fra aspiranter til hovedkorps. Vi tror på spille­glede og samhold, og ønsker å vise fram hvor kjekt det er å ­spille i Storhaug skolekorps, sier dirigent Sol Solholm.

– Hjelp oss å fylle Kuppelhallen og la musikantene føle seg som superstjerner for en kveld! Arrangementet er gratis, men husk å hente ut fribilletter, oppfordrer Eva Fagernes.

Skaff deg gratis billetter her https://fb.me/e/4LwyVq3V9

Har du lyst til å være med i korpset?

– Vi har musikanter i alderen 9 til 19 år fordelt på seniorkorps, juniorkorps og aspiranter. I dag er vi 55 medlemmer og vi har plass til mange flere, forteller Eva Fagernes. – Seniorkorpset øver hver tirsdag fra 18 til 20. Juniorkorpset øver hver tirsdag i SFO-tiden. Alle musikantene våre får 1-1 undervisning med lærer fra Kulturskolen.

Litt historie om Storhaug skolekorps

I 1910 kom Kristiania Gutte­musikk korps på besøk til Stavanger. Skolebestyrer Godal på Storhaug skole fikk ideen om å få til noe lignende også i Stavanger. Sammen med lærer Olav Engen og den musikkinteresserte maleren Søren Berg satte de i gang en pengeinnsamling.

Gutter fra 5. klasse på skolene Storhaug, Johannes, Petri, og Våland meldte seg som aspiranter. 1. mars 1911 ble stiftelsesdagen. Musikantene øvde i et år før de holdt sin første konsert i Bethania.

Korpset fikk navnet Stavanger musikkorps. I 1914 skiftet korpset navn til Storhaug Guttemusikkorps. Det ble mange konserter, spilleoppdrag, turer og landsstevner, noen sammen med Storhaug skoles pikekor.

Hverdagen etter 2. verdenskrig var heller dyster. Skolen var en ruin etter å ha blitt truffet av et nedskutt fly. Mange instrumenter var ødelagt. Gamle korpsmedlemmer trådte til! 17. mai 1945 var korpset i gang igjen, som det eneste skolekorps i byen, på tross av at det slett ikke var noen skole.

I 1955 ble Mødreklubben stiftet for å få inn penger til instrumenter og uniformer. Foreldrenes frivillige innsats har vært en viktig bærebjelke i korpsdriften. Storhaug skolekorps var det første korpset i byen som hadde drillpiker. Et annet kjennetegn var de blåe trommene – fem i tallet, som ble båret først i korpset. Og uniformene i rødt og blått og litt hvitt.

Jentene kom med i korpset i 1960. Navnet ble endret fra guttekorps til skolekorps. I dag er fordelingen mellom gutter og jenter omtrent 50/50.