Vårsild ble til kippers

Fra venstre eierne Mangor Kolnes, Geir Helge Mæland og Henrik Eikanger, Kari Raustein (leder av kommunalstyret for byutvikling), Lars Olsen (leder for seksjonen Bevaring og formidling ved Byarkivet), byantikvar Hanne Windsholt, Hans Eyvind Næss (nestleder i Byhistorisk forening), Knut Haaland Grøttland (ansatt hos Byantikvaren) og driftsoperatør Olav Hopsdal.
Del på Facebook
Hermetikkfabrikken Fram i Baneviksgata 7 ble spesialbygd for sardinproduksjon i 1907. I mars 2018 ble bygget byhistorisk skiltet for å minne oss om vår nære forhistorie.

Storhaug Bydelsavis nr 2 – 2018

Stavanger hadde en periode over 70 hermetikkfabrikker i drift samtidig. 7 av 10 i arbeid var knyttet til industrien, langt mer omfattende enn den senere oljeindustrien. En pipeskog preget bydelen som en periode var det tettest bebygde industriområde i Norge.

– Dette er blant de kjekkeste oppgavene jeg har, sa Kari Raustein da bygget ble historisk skiltet. Hun roste byens byantikvar og den gode kulturminneplanen. – I kommunalstyret for byutvikling er det tverrpolitisk enighet om å gjøre den gamle hermetikkhistorien mer synlig for alle.

Johan Tjaaland var 34 år da han i 1907 etablerte seg i hermetikkfabrikken Fram i Baneviksgata 7.

I disse lokalene eksperimenterte han med utnyttelse av vårsild i hermetikkindustrien; det som resulterte i kippersproduksjon. Kippers, røykt sild, ble opprinnelig solgt nyrøykt og med begrenset holdbarhet, men Tjaaland lyktes med å skape et godt produkt som kunne masseproduseres.

Tjaalands forbedringer gikk ut på å dele silden i to fileter. På den måten gikk selve røykingen hurtigere. Hode og hale på silden ble også kappet av. Arbeidet med dette førte til utvikling av nye maskiner, bl.a. fileteringsmaskiner. De nye prosessene medførte at det ble en tidobling av produksjonskapasiteten ved fabrikken, og kippers ble et lønnsomt produkt med økte antall produksjonsdager, ettersom kippersproduksjonen foregikk utenom selve brislingsesongen. Hos Johan Tjaaland skal dette ha resultert i at de 100 arbeiderne på fabrikken hadde arbeid hele året.

Fra Byhistorisk forening Stavanger