Varmen skole og Tinnfabrikken barnehage?

Steinar Meling fra Pedersgata Velforening, orienterte om bomiljøet, reduksjon av trafikk og støy og opparbeidelse av utearealer. Anders Ohm, fra Pedersgata Utvikling A/S, fortalte om rehabiliteringen av flere bygg i Pedersgata og viste før-og-etter bilder. Per Arne Alstad, fra Tou, fortalte om 20-års jubileumet. I tillegg til imponerende innendørs lokaler, har uteområdet fått en betydelig oppgradering. Det planlegges et nytt 5-etasjers leilighetsbygg 5-6 meter fra Tou’s bygninger som kan bli svært ødeleggende for Tou.
Del på Facebook
– I 150 år var området preget av industri fra Breivig til Badedammen. Begrepet og ordet Varmen bør hentes fram igjen, sa Erlend Jordal (H). – Ordet Varmen er nærmest rødlistet og vil forbli et navn for historiebøkene om vi ikke tar det i bruk, sa Leif Kjetil Knudsen (Ap).

Sigrid Bækholt
[email protected]

Storhaug kommunedelsutvalg hadde møte på Tou tirsdag 17. august. Det første fysiske møte siden oktober i fjor.

Politikerne skulle foreslå navn på skole, barnehage, idrettshall og bydelshus i det nye Lervigskvartalet som skal stå ferdige i 2024.

I debatten ble det nevnt at navnet Varmen i sin tid ofte ble brukt med en negativ klang. Og at nettopp derfor bør vi ta ordet tilbake og eie det – snu det til noe positivt.

Flertallsforslagene fra kommunedelsutvalget ble Varmen skole, Tinnfabrikken barnehage, Lervig idrettshall og Storhaug bydelshus.

Navnene skal endelig vedtas av utvalg for by og samfunnsutvikling den 16. september.

– Å foreslå navnet Varmen vil bety at det må bes om en ny uttalelse fra Språkrådet, sier Lin

Knarvik som er avdelingssjef for Kart og digitale tjenester. – Språkrådet vil uttale seg både til skrivemåten og til hvor navnet er foreslått brukt.

Varmen er et uoffisielt navn som ble brukt på folkemunne gjennom flere generasjoner. Grovt sett kan vi si at Varmen omfattet området fra Strømsteinen/Badedammen til og med Lervigbukta, avgrenset opp mot Haugesundsgata. Navnet har sannsynligvis sammenheng med den varmen som ble utviklet i forbindelse med fyring ved de to støperiene ved Spilderhaug og ved Lervig. I tillegg ble det fyrt godt opp ved røyking av brisling og sild ved de mange hermetikkfabrikkene i området. Men også den øvrige industrien utviklet varme, slik at det lokale klimaet nok ble kjennetegnet av noe høgere temperatur enn ellers i Stavanger.

 Varmen var fram til rundt 1970 kjent som det mest konsentrerte industriområdet i landet. I dag omfattes det meste av gamle Varmen av det såkalte byfornyingsprosjektet Urban sjøfront.

Gunnar Roalkvam i Storhaug bydelsavis nr. 1 – Februar 2018

Les mer om alle vedtakene fra møtet i Storhaug kommunedelsutvalg 17. august 2021.

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1730222