Grete Kvalheim (61)

Del på Facebook

Parti: Fremskrittspartiet
Yrke/arbeid: Forfatter, leder Aktiv Beredskap
Sivilstand: Enke, en voksen sønn
Bosted: Storhaug

Hvor lenge har du vært politiker?
Etter valget i 2015 fikk jeg plass i Storhaug bydelsutvalg, Funksjonshemmedes råd og Rogaland brann og redning og stortrives med det. I 2019 fikk jeg også plass i Utvalg for Miljø og utbygging (UMU). Grunnet sykdom møtte jeg i kommunestyret i 2020. Jeg er også i tilsynskomiteen for koloni­hagene og dommer en dag i uken i Forliksrådet.

Hva skjedde, hvordan valgte du parti?
Foreldrene mine var aktive i Anders Langes Parti. Så jeg har vokst opp med gode politiske verdier hjemmefra! Jeg har alltid stemt FrP. Etter at jeg i 2012 ble tildelt John Alvheims ærespris for mitt arbeide med å hjelpe voldtekstutsatte, ble jeg aktivt medlem av FrP.

Når trives du best som politiker?
Når jeg kan hjelpe mennesker som føler seg urettferdig behandlet, eller som ikke får gehør for sakene de brenner for. Det gir alltid en god følelse. Tverrpolitisk samarbeid til det beste for beboerne i bydelen vår er også veldig motiverende.

Hva er dine ønsker for Storhaugs fremtid?

Jeg gleder meg veldig til å se den nye brannstasjonen, skolen og parken i Lervig bli ferdig og komme i bruk! Jeg vil at bydelen vår skal være trygg og jobber for god belysning i parker og langs hovedfarts­årene. Mitt ønske er mer tilgjengelig og synlig politi etter at utestedene stenger, spesielt i helgene!

Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor?
Vi har byens flotteste tursti fra Breivik til Strømvik, og der går jeg tur så ofte jeg kan!