Restaurerer grue fra 1824

Gruen er bygget med bruddstein og leiremørtel og stod opprinnelig med leirepuss og antagelig kalkmalt overflate. Den er nå restaurert ved bruk av materialer og teknikker som samsvarer med det opprinnelige. Foto: Kristine Vestrheim
Del på Facebook
Tidlig på 1800-tallet var det et eventyrlig sildefiske på vestlandet. Alt arbeid med tilvirkning førte til stor befolkningsvekst i Stavanger. Behovet for hus til arbeidere var stort. Hetlandsgata 33 er et godt eksempel på et hus fra denne tiden. Huset er bygget i empire stil og inneholder mange spennende gamle detaljer, blant annet en grue fra 1824 som går over tre etasjer.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Hilde Schjelderup og Marit Roti ønsker velkommen til Arkitekthuset. Foto: Sten Solberg

– Dette eldgamle sjarmerende huset er min arbeidsplass, forteller Hilde Schjelderup begeistret. Etter over 20 år som ansatt/medeier i et større firma fikk hun endelig realisert drømmen om et eget lite kontor. Hilde startet sitt firma Schjelderup Arkitektur i 2018. Huset eies av Hilde Schjelderup og Steffen Evertsen og inneholder foruten arkitektkontor, verksted og kontor for et lite snekkerfirma og en leilighet.

– Huset er et fellesskap for selvstendige arkitektfirma som driver i småskala. For tiden betyr det Marit Roti (MR-arkitekter) og meg. Innimellom har vi besøk av andre arkitekter som trenger et sted å jobbe for en periode.

– Jeg er faglig stolt av å være murer, forklarer George. – Jeg bruker hendene, kroppen, hjernen og produserer noe som jeg kan se hva er. Vi mennesker har bygget på dette viset i årtusener. Foto: Kristine Vestrheim.

Restaurerer den gamle gruen

– Og så har vi vært så heldige å få med oss George Murphy i restaureringsarbeidet med huset. Han er en av murerne som jobber med restaurering av Domkirken. Nå restaurerer han den gamle gruen i kjelleren av huset vårt, forteller Hilde.

– Gruen er sannsynligvis fra byggeåret 1824, forklarer George Murphy. – Funn av gulvbjelker som er murt inni gruen tyder på det. Til tross for sine nær 200 år og tidligere restaureringer så bærer den preg av godt håndverk.

George Murphy er restaureringstekniker ved Arkeologisk museum. – Jeg er utdannet i England og har jobbet som murer i restaureringsbransjen i Norden i over 10 år. Han sluttfører i disse dager et deltidsstudium i bygningsvern ved Fagskolen innlandet – Gjøvik hvor selvvalgt hoved­prosjektet har vært å restaurere gruen i Hetlandsgata. Det kan nevnes at riksantikvaren stiller krav om denne fagutdanningen når de f eks gir tilskudd til arbeid på fredede bygg.

Gruen ble brukt til oppvarming, matlaging og som lyskilde. Foto: Sten Solberg

Mer bærekraft før sementens tid

– Før sementens tid – fra midt 1800-tallet – bruktes kalk, jord og leire som bindemiddel i mørtel. Dette er bærekraftig! Å bruke kalk i.s.f. sement gir sunnere bygg og har mange fordeler, sier George.

– Mange vil ta kjelleren i bruk og det verste man kan gjøre er å kle den inne. Jeg vil anbefale en sunn og pustende kjeller. Uansett behandling eller materialbruk trenges fukt inn i ethvert murverk, det blir aldri helt tett. Ved å bruke et diffusjonsåpent, «pustende» materiale som kalk eller leire f eks kan fukt slippes eller fordampes ut igjen. Av samme grunn vil jeg anbefale at gamle trehus ikke males med akryl, men heller linolje, forklarer George.

Vil etablere egen virksomhet

– Jeg har jobbet med Domkirken siden 2014, sier George. – Nå ønsker jeg i tillegg til det arbeidet å etablere egen virksomhet på Storhaug og ønsker oppdrag, gjerne på Storhaug!

Hva slags oppdrag ønsker du?

– Jeg har kompetanse innen tradisjonsmuring og kan tilby tilstandsvurdering, tørrmuring med bruddstein og muring med bruddstein og tegl med bruk av kalk- og leiremørtel. Jeg kan pussing med kalkmørtel og kalkmaling – dette er særdeles viktig for sunnheten i grunnmur og kjeller og gir en fantastisk flott «finish» på innvendige flater også. Man får et helt unikt lysspill fra kalkmaling. Jeg kan også pussing med leiremørtel. Leiren kan poleres med bruk av voks eller linolje som får frem fargespill i pussen og gir en glans i overflaten i tillegg. Leirepuss kan også males med kalkmaling tilsatt forskjellige pigmenter etter ønske.

Jeg har spisskompetanse når det gjelder restaurering av gamle hus, men tradisjonsmuring har sin plass i moderne bygninger og oppussing også.

Grunnen til at bygninger som domkirken fremdeles står etter 900 år er jo materialvalgene.

Det som er viktig for meg er at muring med tradisjonelle materialer har mange fordeler for mur og hus, inneklima og ikke minst for miljøet. Leire, sand og stein er rene, naturlige produkter. Produksjon eller brenning av kalk utslipper mye mindre CO2 enn fremstilling av for eksempel sement.