Erlend Jordal (41)

Del på Facebook

Parti: Høyre
Yrke/arbeid: Politiker
Sivilstand: Samboer
Bosted: Storhaug

Hvor lenge har du vært politiker?

Jeg ble folkevalgt i Sola ved kommunevalget i 2003. Jeg flyttet til Stavanger i 2005 og til Sandeidgata på Storhaug i 2007. Samme året ble jeg vararepresentant i Storhaug bydelsutvalg. Jeg har bred politisk erfaring fra kommunalstyrene for byutvikling, oppvekst og levekår samt fylkestinget. Fra 2015 til 2019 var jeg nestleder i Storhaug bydelsutvalg. Jeg har også jobbet i Oljå og på universitetet, og synes derfor at industri og energipolitikk er spennende samt god politikk for å utvikle UiS videre.

Hva skjedde/hvordan valgte du parti?

Jeg bodde i Sola og som ungdom ville jeg selv bestemme hvilken videregående skole jeg ville gå på. Den saken var så viktig for meg at jeg meldte meg inn i Sola Unge Høyre i 1995.

Når trives du best som politiker?

Jeg elsker lokalpolitikk og får energi av å bygge og få ting til. Det er spesielt viktig at vi sier fra når nye byggesaker er i oppstartsfasen.

Hva er dine ønsker for Storhaugs framtid?

Vi må ta vare på de grønne kvalitetene og sjarmen. Men også fornye og utvikle områdene med nedlagt industri og lagerhaller. Få til en god og balansert byutvikling! Med det mener jeg å få den sjarmerende tradisjonelle bybyen til å funke sammen med den urbane sjøfronten som ligger som en halvmåne langs sjøen. Vi må ikke glemme at enhver byutvikling fødes i strid.

Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor?

Lervigparken, fordi den er et fantastisk møtested mellom den urbane byen og det grønne ved sjøen.