– Vil bevare vårt fredelige nabolag og er bekymret for Pedersgatas utvikling

Illustrasjon av Pedersgata 67 laget av nabo Sigmund Trageton. Pedersgata Utvikling AS har foreslått å rive bolighuset på 1 ½ etasje og erstatte det med et nybygg med næring i 1. etasje og kjeller, bolig i 2. og 3. etasje pluss drivhus på taket.
Del på Facebook
– Vi bor i et fredelig, barne- og familievennlig nabolag. Den avstengte Skolegata, Storhaug åpen barnehage og tidligere Arbeidsskolen for gutter gir viktige åpne rom rundt bakgårdene våre og mange av huseierne har bodd her lenge. Nå er svært mange hus kjøpt opp av Pedersgata Utvikling AS. Vi ønsker ikke boområdet ødelagt av puber og uteservering. Vi har startet et beboerinitiativ og diskuterer muligheten for å danne egen beboerforening. Nå ber vi politikere og administrasjon om hjelp til å beholde vårt fredelige nabolag, sier Sigmund Trageton fra Bratteberggata 15.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Naboene fra boligområdet mellom Pedersgata, Bratteberggata, Normanns gate, Nedre Dalgate, Bøkkersmauet og Mellomgata har sendt bekymringsmelding til Storhaug kommunedelsutvalg, utvalg for by- og samfunnsutvikling og byantikvaren i Stavanger kommune. Vel 40 beboere i området og Storhaug Åpen barnehage ved St Johannes menighetsråd har skrevet under på bekymringene. -Det betyr at rundt 80 prosent av de som bor i kvartalet har skrevet under, konstaterer Sigmund Trageton. Tirsdag 1. juni skal han orientere om saken for Storhaug kommunedelsutvalg.

I bekymringsmeldingen kan vi lese at Pedersgata Utvikling AS har kjøpt opp mange hus i området og spesielt planene for Pedersgata 67 og Pedersgata 59 uroer oss. Vedlagt ligger tegninger for Pedersgata 67 der det søkes om dispensasjon fra de fleste paragrafer i reguleringsplanen. Her foreslåes et 4 etasjer bygg med drivhus på toppen som vil kreve lys døgnet rundt. En utnyttelsesgrad på over 350 % med serveringslokale både i kjeller og på gateplan. I tillegg til 4 leiligheter med balkonger inn mot Storhaug åpen barnehage og uteservering vegg i vegg. Bygget vil også ta alt sollys fra denne delen av Pedersgata (se vedlagt illustrasjon). Hva med vern av trehusbebyggelsen og tilpasning til eksisterende område?

Gitte Brage

– Historien startet med at jeg hadde fått en melding på Altinn som var sendt skjærtorsdag. Pga påsken så jeg den først andre påskedag, forteller Gitte Brage fra Pedersgata 60. – Det var et nabovarsel fra Pedersgata Utvikling AS med uttalefrist 7 dager etter påskeferien. Problemet med det planlagte byggeprosjektet for Pedersgata 67 er at det vil få en enorm negativ effekt på hele kvartalet – både for oss som bor her og for hele miljøet. Jeg kontaktet naboer og mange sendte innsigelser til tross for det korte varselet. Flere har bodd her i mange år. Vi elsker gaten og kvartalet. Vi vil ikke ha uteservering så å si rett inn i hagen med den uroen, innsikt i privatlivene og bråket på nattetid det vil medføre. Det planlagte bygget er 4-5 etasjer høyt med balkonger og takterrasse som vil gi direkte innsyn i stuer, soverom, hager og terrasser til eksisterende hus.

Nabotreff i Storhaug åpen barnehage

Torsdag 7. mai møttes 16-17 naboer på uteområdet til Storhaug Åpen barnehage for å finne ut hva mer de kan gjøre for å stoppe uønsket utvikling i nabolaget. Bydelsavisa ble invitert til samlingen og har etterpå hatt kontakt med naboer som gjerne vil fortelle hva de mener om forandringene.

Lisbeth Clarholm

– Jeg er overrasket over Pedersgata Utvikling! Jeg har ikke fått nabovarsel for utbyggingsplanene i Pedersgata 67 selv om jeg er gjenboer til det planlagte nybygget, sier Lisbeth Clarholm fra Nedre Dalgate 66. Pedersgata Utvikling har også planer for Pedersgata 59 med vinbar samt uteservering i hele hagen. –  Jeg er sjokkert over Pedersgata Utvikling som er villig til å ødelegge et godt og stabilt bomiljø med enda flere utesteder og utleieleiligheter.

Det er nok nå!

Ketil Fred Hansen

– Jeg har ikke bosatt meg i Nedre Dalgate fordi jeg ikke hadde råd til å bo andre steder i byen. Jeg bosatte meg her fordi jeg liker området, forklarer Ketil Fred Hansen fra Nedre Dalgate 63. – Pedersgata fra Normanns gate (Jacobsen blomster) og østover er et veletablert boligområde, mens det vestover til Nytorget er et sentrumsområde, preget av butikker og utesteder. Når nå Pedersgata Utvikling vil lage et veletablert boligområde om til den nye utelivsstripa i Stavanger må vi si fra. Det virker som om Pedersgata Utvikling A/S blir behandlet helt annerledes enn beboerne i området. Selv brukte jeg nesten to år på å få tillatelse til å sette inn to vinduer i taket på huset mitt, mens Pedersgata Utvikling AS får innvilget dispensasjon på dispensasjon fra demokratisk vedtatte planer og offentlige reguleringer, både når det gjelder høyder, utnyttelsesgrad og bruksendringer. Det er på tide at Byggesak og politikerne ser at nok er nok, sier Ketil Fred Hansen. Han startet debatten om utviklingen i Pedersgata i Stavanger Aftenblad med innlegget «Kongen av Pedersgata vil bli keiser»

Gjertrud Ingebrigtsen

– Min datter er femte generasjon i familien som har bodd og vokst opp i dette i området, sier Gjertrud Ingebrigtsen fra Bøkkersmauet 8. – Jeg er rasende og ønsker slett ikke mange nye serveringssteder i boligområdet. Jeg ønsker primært boliger i Pedersgata med nærliggende gater fra Normannsgata og innover mot øst. Grensen for serveringssteder og butikker bør være fra Normannsgata og ut til Nytorget. Vi er mange som rehabiliterer gamle hus. Det er flott at bygg blir fikset men feil at en mann skal eie og bestemme så mye.

Jan Owe Zetterstrøm

– Dette går over alle støvleskaft! Vanlige bolighus kjøpes opp og gjøres om til hybler og utleiehus for enslige unge, forteller Jan Owe Zetterstrøm fra Nedre Dalgate. – Barnefamilier flytter. Dette er en svært uheldig utvikling. Jeg er bekymret for at flere bolighus blir omgjort til pub/vinstue og skjenkesteder. Det kan være vanskelig å være nabo til servering og utesteder. Jeg bodde i ABC-kvartalet da Martinique åpnet midt på åttitallet. De hadde den gang åpne vinduer og støyende musikk til langt på natt – hverdager som helger. Vi kunne ikke bo der med barn og flyttet til fredelige Nedre Dalgate. Her har vi stortrivdes. Det har i vår botid vært både rolig og familievennlig med sosiale gatetun. Men nå er jeg alvorlig bekymret for forandringene! Oppkjøpene får meg til å tenke på Monopol-spillet. Den som får alle hus vinner!

– Dette er i dag et godt område å bo i, sier Ina Gundersen fra Mellomgata 11. -Her er en god blanding av innbyggere. Vi ønsker ikke en utvikling som fører med seg mange fulle folk og bråk i gatene på kvelder og nattestid. Derfor er jeg skeptisk til puber og uteservering. Mange små boenheter medfører også mye gjennomtrekk av beboere. Det er ikke bra for bomiljøet.

Carlos Remirez

– Jeg har bodd her i tyve år og har sett hvordan beboere har forbedret denne siden av gaten, sier Carlos Ramirez fra Pedersgata 63. – Men nå er jeg skremt! Pedersgata Utvikling AS har nå også kjøpt Pedersgata 65. Å rive Pedersgata 67 vil påvirke hele byrommet.

– Vi har bodd her i 20 år og jeg stokk da vi fikk se tegningene for Pedersgata 67! All sol forsvinner jo, sier Bjørn Inge Kristiansen fra Pedersgata. – Jeg berømmer naboer som tar dette initiativet!

Sigmund Trageton

– Et stort problem er jo at kommunen behandler disse byggesøknadene som enkeltsaker og ikke ser helheten, er sluttkommentaren fra Sigmund Trageton. ­– For 1 år siden hadde vi ingen serveringssteder i kvartalet. Nå har vi restaurant K2 i Pedersgata 69 og så ligger det inne søknader for Pedersgata 59 og Bratteberggata 16. Hvis det i tillegg kommer bevertning i Pedersgata 67 og Pedersgata 65 (som nå er kjøpt av Pedersgata Utvikling AS) har vi plutselig 5 utesteder i nabolaget og da er jeg redd vi blir den nye fargegata.

Illustrasjon av Pedersgata 67 fra Pedersgata Utvikling AS

– Foreløpig har prosjektene mine i Pedersgata stort sett vært mellom Nytorget og Sabi sushi, som er nr. 38, sier Anders Ohm fra Pedersgata Utvikling AS. – Der har det, som en av beboerne nevner, allerede vært et stort innslag av butikker og serveringssteder. Derfor har nok prosjektene mine så langt vært lite kontroversielle. Når jeg nå beveger meg lenger inn i gaten så er det mer etablerte bomiljøer, og det ser jeg at jeg ikke har tatt nok hensyn til. Her er det nok behov for mer medvirkning fra nabolaget enn jeg har lagt opp til tidligere. Jeg har derfor for det første valgt å ikke sende inn søknaden om nybygget i nr. 67, og for det andre så får jeg to studenter fra UiS til høsten som skal jobbe med involvering av nabolaget ift. dette prosjektet og utviklingen av gaten generelt. Jeg tror mange beboere har gode forslag til hvordan vi sammen kan få gaten til å bli enda bedre, både for beboere og alle andre som bruker gaten.

Ellers så er jeg enig i at omgjøring av boliger til hybelhus ikke er bra, og det er ikke noe jeg driver med. Jeg har kjøpt og avviklet flere slike hybelhus, etablert gode større leiligheter og solgt til personer som ønsker å etablere seg i området. Det tror jeg skaper mer tilhørighet enn disse utleiehusene. Det er synd hvis noen tror at jeg gjør det motsatte. Dersom noen er bekymret for at jeg driver med sånt så er det bare å ta kontakt så kan vi få oppklart det. Og for ordens skyld så har jeg bare lyst til å påpeke at nybygget jeg foreslo (men nå har satt på pause) i nr. 67 er 3 etasjer pluss glasstak, ikke 4-5 slik flere har hevdet.

På spørsmål om hvem som ønsker flere små leiligheter, flere studenter og flere puber i Pedersgata så svarer han at nei, det er ikke beboerne i området som har sagt at de ønsker dette. – Men Pedersgata er en sentrumsgate som tilhører hele byen, og derfor er det mange ulike meninger om hvilke tilbud som skal være i gaten, sier Anders Ohm.