Hva skjer med Nytorget? Hvem sa hva?

– Reguleringsarbeidet for C11 er satt i gang, planinitiativet er sendt inn, opplyser Fieke Verschueren som er prosjektutvikler for Nytorget i Stavanger Utvikling KF. -Vi håper å få montert duken på trehusene i Kongsteinsgata og på Nytorget i løpet av april. Planen er å bevare Kongsteinsgata 7, 9, 11 og 13 (B) og rive Nytorget 9 og 11 og Kongesteinsgata 3 og 5 (C). For reguleringsarbeid tas det utgangspunkt i et konsept som deler eiendommen C11 opp i tre delfelt, A, B og C gjennom to passasjer; en som en forlengelse av Vaisenhusgate mot Nytorget og en som en forlengelse av Nedre Dalgate.
Del på Facebook
Blir det Medieby der det tidligere var politihus? Formannskapet skal i juni vedta om Ungdom og Fritid med Metropolis og Helsestasjon skal flyttes til jugendbygget lenger øst på Nytorget. Da må Rogaland Kunstsenter med flere ut av bygget hvor de har holdt til i 40 år. Internasjonal Kulturkafé flyttes sannsynligvis til Sølvberget.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Men ungdommene har ikke ønsket seg nye lokaler. Det informerte senterleder Thomas Matre om på Liberal Café torsdag 25. mars. Ungdomshuset Metropolis har holdt til på den tidligere politistasjonen i 21 år. Lokalene ble den gang kjøpt av kommunen spesielt til dette formålet.

9. februar var det oppslag i Aftenbladet om at flertallspartiene var blitt enige om kabalen på ­Nytorget. De ønsker at den nye Mediebyen skal inn i et nybygg der politihuset var før. Bygget eies av Entra og Stavanger kommune.

Siden har det vært høy temperatur og hektisk møteaktivitet om Nytorget.

Det politiske vedtaket kan bli at Ungdom og fritid med Metropolis og helsestasjon flyttes fra Nytorget 1 til Nytorget 17. For å dekke arealbehovet vil jugendbygget få nye tilbygg på begge sider samt storsal under bakken. På styremøte i Stavanger Utvikling KF ble det informert om at dette kan koste 152 millioner pluss kjøp av Nedre Dalgate 2.

– I følge ”Broken window theory” vil kriminalitet, vold og hærverk øke i takt med forfall og uønsket adferd stige i takt med antall ”knuste vinduer” i et nabolag. De siste årene har vi opplevd forverring med støy, vold, sprøyter, rus og forsøpling.” Vi ønsker ikke at denne prosessen skal dras ut lengre! Det er trist at de gamle trehusene skal stå til forfall i tre år til – med duk over. Det er et paradoks at beboerforeninger får levekårs midler til å utbedre og forbedre nabolaget, mens kommunen får lov til å la et helt kvartal stå til forfall. Dette kvartalet er vår nærmeste nabo og vi ser helst at det bør finnes løsninger som tar tak i dette området med en gang og at dette ikke utsettes lengre. Beboerforeningen setter stor pris på å bli tatt med på innspill!
Johanne Fjelde fra Øvre Nytorget beboerforening på  Liberal Café torsdag 25. mars

– Jeg har blanda følelser i denne saken. Hadde jugendhuset vært tomt så hadde dette vært en gladsak. For dette kan bli et skikkelig bra ungdomshus! Men vi har faktisk leietakere, Rogaland Kunstsenter og Studio17. Tidligere vedtak burde inneholdt krav om at nye lokaler for kunstsenteret skulle sikres først. Som politikere må vi svare for helheten. Nå er vi låst! Prosessen er både ironisk og tragikomisk! Foretaksmodellen gjør at vi bare ser på en liten bit og ikke helheten i denne saken. Helt siden 2013 har det vært klart at Nytorget skal være et kulturtorg. Vedtaket kan bety at en av de store og viktige kulturaktørene må finne en plass som ikke er på Nytorget!
Sara Nustad Mauland (Rødt) på styremøte i  Stavanger Utvikling KF fredag 12. mars.

– Rødt er jo egentlig enige med Venstre i denne saken, selv om Rødt i formannskapet stemmer ned Venstres forslag om Nytorget. Vi må ikke gjøre vedtak som ekskluderer Rogaland Kunstsenters framtid på Nytorget. Om de absolutt skal flyttes ut av Jugendhuset, kanskje de kan tilbys nye lokaler i Nedre Dalgate 2? Jeg foreslår derfor at Stavanger Utvikling parallelt med pågående arbeid også vurderer hvordan det kan skapes arealer i BS1/C11 som kan leies ut til eksterne aktører, og som tilfredsstiller behovene til Rogaland Kunstsenter/Studio17. Søndelands forslag fikk støtte fra John Peter Hernes (H) og Sara Nustad Mauland (Rødt) og ble ikke vedtatt.
Jan Erik Søndeland (V)  på styremøte i Stavanger Utvikling KF fredag 12. mars.

 – Endelig skjer det noe på Nytorget! Bilene er vekke og 30 millioner er bevilget til å få fortgang. Alles ønsker kan ikke oppfylles, vi må gjøre de beste valgene for fellesskapet. Jeg ønsker at det gamle politihuset bevares evt ved å bygge på en etasje eller to. Jugendbygget må renoveres. Rogaland Kunstsenter har lenge bedt om nye lokaler. Det er bred enighet om løsningen med at Metropolis med flere gis plass i dette bygget. Og så ønsker vi gjerne medieaktørene (Mediabyen) samlet i det gamle politikammeret, men det drivende er å sikre ungdommens kulturhus Metropolis og Ungdom og Fritid langsiktighet og samlokalisering på Nytorget, som vedtatt i sentrumsplanen.
Dag Mossige (Ap) på  Liberal Café torsdag 25. mars.

Mer om bruktmarkedet

Odd-Jan Jonassen skriver i epost til avisa at det neppe blir noe bruktmarked i år heller og at hovedgrunnen er at det finnes ikke noe areal tilbake til et bruktmarked på Nytorget.
Hva tenker dere om framtiden for Bruktmarked på Nytorget?
– Formelt har Klima- og miljø­seksjonen vært arrangør av Bruktmarkedet siden 2014, mens et eget styre for Bruktmarkedet har vært ansvarlig partner for gjennomføringen. Hvis de får på plass et styre for selgergruppen igjen, er det absolutt ønskelig at Bruktmarkedet kommer tilbake til Nytorget. Som alternativ, nå eller i senere byggefase, er Hille­våg torg et aktuelt sted. «Nye Nytorget» blir planlagt med plass til ulike typer gjenbruksaktiviteter, også bruktmarked – men det blir ikke lenger 500 m2 åpen flate, slik det var før, forklarer Gabriele Brennhaugen, rådgiver for Klima og miljø, Stavanger kommune. Hun presiserer også at alle arrangement uansett må legges til rette slik at gjeldende regler for smitte­vern blir ivaretatt.

Rettelse

I en artikkel om Nytorgets historie og identitet i Storhaug bydelsavis (Storhaugbydelsavis.no) i februar står det at Bruktmarkedet ble «presset ut til fordel for en pallepark». Dette er ikke korrekt. Bruktmarkedet var planlagt på vestre del av Nytorget – altså mot Metropolis – fra april til september 2020, mens palleparken skulle bli satt opp på østsiden. Koronapandemien medførte imidlertid restriksjoner og strenge smitteverntiltak for denne typen arrangement. Kommunen, i samråd med styret for Bruktmarkedet, besluttet derfor å avlyse markedet i 2020.
Gabriele Brennhaugen, rådgiver for Klima og miljø, Stavanger kommune