Norsk Viltsykehus flytter inn på Sørnestunet!

Aviv Livnat behandlet to syke pinnsvinunger i Rosendal og Ramsvik kolonihage. Foto: Tone Lise Østbø.
Del på Facebook
Her bor det fra før åtte høner, tre kaniner, tre katter, to hunder og 29 ponnier. -Det var morsomt å få plass på en gård midt i byen, sier Aviv Livnat.
Sigrid Bækholt
[email protected]

Veterinær Aviv Livnat startet organisasjonen Norsk Viltsykehus i Rekefjord (Sokndal) i 2013. Aviv var ofte i nyhetsbildet da han i fjor behandlet en uvanlig stor rovfugl. Munkegribben fra Spania som hadde et vingespenn på tre meter. Den ble kvestet i et vindkraftverk i Bjerkreim.

– Som liten gutt berget jeg en storfugl i mitt hjemland Israel, forteller Aviv. – Å holde en tårnugle var en stor opplevelse. Som 9-åring sa jeg til far at jeg skulle ta meg av ville dyr når jeg ble voksen. Som 14-åring begynte jeg på en skole som lå i ørkenen. Etter hvert fikk jeg oppleve ulver, leoparder, gribber og ørner.

Haukugle

Sin kone, som også er veterinær, traff han i Australia. Og lot seg lokke til Norge. Etter hvert startet han Norges første viltsykehus. Som nå flyttes til Sørnestunet.

Hva er et viltsykehus? Hvem er pasientene?
– Vi diagnostiserer, behandler og rehabiliterer ville dyr for deretter å returnere dem til naturen. Syke og skadde ville dyr fortjener like god behandling som tamme dyr. Ca 20 % av mine pasienter er rovfugler. Vanlige skader er benbrudd og forgiftning. Ca 60 % blir returnert til naturen etter behandling. Vi tar imot ville fugler opp til størrelse av gribb og ville dyr opp til størrelse av en ulv. Vi har et spesielt fokus på rovfugler og sjeldne og rødlistede dyr.

Rådyrkalven Janne blir matet av Aviv Livnat.

Hvem betaler for pasientene?
-Vi gjør en idealistisk innsats for de ville dyra. Hvis du f eks finner en skadet ørn ved et vindkraftverk og kommer til meg med den så skal jeg gjøre alt som er mulig for å redde fuglen. Men du som leverer skal ikke betale for behandlingen. Det vil heller ikke vindkraftverket gjøre. Viltsykehuset vil være avhengig både av frivillig innsats og donasjon i form av penger for å få dette til å gå rundt, forklarer Aviv.

Spurvehauk

Hva kan frivillige bidra med?
– Hjelpe til med dyrene! Ta vare på, fóre, gjør rent, være hjelper ved operasjoner, hente dyr i nærmiljøet. Er det noen her på Storhaug som vil hjelpe meg? Jeg trenger flere sånn at vi kan sette opp faste helgeturnuser. Kontakt meg gjerne på epost [email protected], oppfordrer Aviv.

Hva vil økonomisk støtte brukes til?
– Jeg har fått en god avtale med SAS som gjelder frakt av villdyr fra hele Norge til Sola. Litt av grunnen for å flytte sykehuset fra Rekefjord til Stavanger var kortere vei til flyplassen og dermed lavere reiseutgifter. Men tilbake til spørsmålet. Vi trenger støtte til reiseutgifter for villdyra, blodprøver, røntgen, oksygen, operasjoner og ortopediske sett for behandling av beinbrudd.

Gribben Brinzola ble kvestet i et vindkraftverk i Bjerkreim.

Hva vil du si til avisas lesere?
– Kommer du over en skadet villfugl eller villdyr som har en sjanse til å overleve, så kontakt meg. Mattilsynet og viltnemnda vil først og fremst avlive.

Flytting til Sørnestunet

I april i fjor la Aviv ut en post på facebook om at de søkte etter ny plass for sykehuset på en gård i Stavanger/Sandnes området. Tone Lise Østbø, som dyrker eksotiske vekster i et av drivhusene på Sørnestunet, merket seg dette. I 2016 var Tone Lise aktiv i pinnsvinhjelpen og det var Aviv som behandlet to syke pinnsvinunger som holdt til i Rosendal og Ramsvik kolonihage.

– Tone Lise koblet meg til eierne av Sørnestunet, Kristian Tjomsland og Anniken Kranstad, forklarer Aviv Livnat. -Jeg liker dem. De er hyggelig folk som aksepterte meg til flokken.

– Vi ønsker generelt at Sørnestunet skal komme flest mulig til nytte, sier Kristian Tjomsland. – De to største brukerne av området er Storhaug rideklubb og Bergeland vgs. Da vi hørte om Aviv syntes vi at viltsykehuset ville passe godt inn her. Vi jobber med dyr og har mange dyr selv. Vi planla allerede et vogn/redskapsrom og et klasserom ved komposteringsanlegget vårt som er inne i et av drivhusene.. Ved å utvide bygget med 30 m2 kunne vi skaffe Aviv lokaler. Bygget er satt opp med felles dugnadsinnsats fra rideklubben og viltsykehuset. Planen er at bygget skal stå ferdig før sommerferien. Bilder av rådyr og fugler er lånt av Aviv Livnat.

To pinnsvingutter. Foto Tone Lise Østbø