Rutekutt, mobilitet og rasisme

- Vi må unngå rutekutt
Del på Facebook
Storhaug kommunedelsutvalg hadde fjernmøte 16. februar. Her omtales noen av sakene. Alle sakene og vedtakene kan leses på kommunens hjemmeside.

Unngå rutekutt til byøyene

– Dette er den første saken vi har som er fremmet av kommunedelsutvalget selv, forteller Leif Kjetil Knudsen (Ap). -Vi må unngå kutt til ikke landfaste øyer. En tverrpolitisk arbeidsgruppe som jobber med rutekutt i Ryfylke ønsker innspill.

Vassøy har over 700 innbyggere uten fastlandsforbindelse. Utenom Vassøy er det i Storhaug kommunedel 6 andre øyer med ca 70 beboere som kun har hurtigbåten som kommunikasjon til fastlandet for arbeid, skole og barnehage. Da er ikke Hommersåksambandet tatt med. Vassøy Beboerforening har fått innspill fra innbyggere også på andre ikke-landfaste øyer.

Beboerforeningen forklarer at rutekuttene er kommet opp fordi retningslinjene for fordelingen av tilskudd fra statlige midler til fylkene er endret.

I vedtaket fra Storhaug kommunedelsutvalg bes arbeidsgruppen merke seg de ruteavgangene som beboerforeningen antyder har minst negativ effekt ved ev. kutt. Hurtigbåtrutenes avganger bør skjermes så langt som det er mulig av hensyn til jobbpendlere, skolereiser, fritidsaktiviteter samt beredskap/sikkerhet og helse.

Hele uttalelsen fra Vassøy Beboerforening kan du lese her.

Vassøy beboerforening har årsmøte 9. mars. Etter møtet vil Alexander Rüdiger-Raustein (MDG), leder av fylkets samferdselsutvalg, orientere om rutekutt på hurtigbåtene, hvordan prosessen har vært og hvordan den vil gå videre.

Mobilitetspunkter på Varden og i Kvitsøygata?

Vi vil gjøre det enklere for folk å reise uten privatbil og dermed også redusere klimautslipp, forklarte Imme Dirks Eskeland, kommunens prosjektleder. Mobilitetspunkt betyr å samle f.eks. sykkelparkering, bysykler, EL-sparkesykler, bildeling, pakkeautomat og miljøstasjon på steder hvor det er busstopp fra før. Første pilotprosjekt i Stavanger er Hillevåg torg. De neste stedene kan bli ved Varden barnehage og i Kvitsøygata.

 Vil involvere flere foreldre

 Kyrre Sandven, daglig leder i Brodd Fotball, orienterte om rasisme i breddeidretten. De som vokser opp på Storhaug er vant med at folk kommer fra hele verden og beskriver dem ikke som annerledes, sa Kyrre. Ca. 35 % av Brodds 800 medlemmene har innvandrerbakgrunn. Brodd ønsker å involvere enda flere av foreldrene som frivillige rundt klubbens mange lag. Med flere voksenpersoner rundt de ulike lagene kan en tilby barn og unge enda bedre aktivitet. Storhaug er det mest sammensatte området i Stavanger. Det er høyest innvandring, flest familier i lavinntektsfamilier, men også mange velstående familier. I Brodd er det naturlig nok en del medlemmer, uavhengig av bakgrunn, som har utfordringer med å betale kontingent og utgifter til turer med overnatting. Vi kontakter dem som ikke melder seg på for å finne løsninger, forklarte Kyrre.