Venneforeningen «Hu Jenny»

Fra venstre Petter Norheim, Leif Kjetil Knudsen, Egil Larsen, Johnny Emanuelsen og Sten Solberg.
Del på Facebook
Storhaug Historielag, Arbeidernes Historielag, lag og enkeltpersoner på Storhaug danner «Venneforeningen Hu Jenny». De vil at skulpturprosjektet basert på Gunnar Roalkvams dikt «Hu Jenny» skal realiseres på Nytorget.

De møttes nylig på Hekkan Burger. De mener skulpturideen Hu Jenny på Nytorget både er «skamgod» og viktig. For å ta vare på Storhaugs historie og synliggjøre nyttig lærdom om samhold og forbrukerbevissthet.

Debatten om å ruste opp Nytorget har gått over mange år. Ideen om å markere ide- og verdi­grunnlaget for forbrukersamvirket dukket opp i 2018. Gjerne konkretisert i form av en skulptur på Nytorget basert på temaet for diktet «Hu Jenny» av Gunnar Roalkvam.

– Vi vil bidra til å realisere prosjektet gjennom å markere støtte og drive innsamling med et folkelig engasjement. Skulpturprosjektet vil virke identitetsskapende og spre kjennskap til samvirketanken og dets plass på Nytorget i et historisk perspektiv, sier Leif Knudsen. – Flere på Storhaug har sagt seg interesserte i å hjelpe til eller har alt donert midler til saken.

Nytorget og Pedersgata har vært arnestedet for svært mye av det folkelige engasjementet som ligger til grunn for utviklingen av forbrukersamvirket i Stavanger. Det klassiske murbygget som Rogaland Kunstsenter og BKFR nå holder til i, var i sin tid hovedkvarteret for Forbruksforeningen Bikuben. Bikuben var det ene av de to store samvirkelagene i Stavanger. De fusjonerte senere til Samvirkelaget Økonom. Det er ennå så vidt mulig å lese bokstavene øverst på en av veggene på bygget.

Arbeid framover

De anslår at prosjektet vil koste mellom kr. 1,5 – 2 millioner og skal være en gave til byen. Det ser nå ut til å få fotfeste og kunne la seg realisere. Ideen er forankret i LO gjennom Stavanger og omegns utvalg for skulpturprosjekt på Nytorget. Utvalget har arbeidet med å fremme ideen overfor Utvalget for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger kommune i tillegg til relevante aktører i fagbevegelsen, Forbrukersamvirket og andre.

Johnny Emanuelsen og Egil Larsen mener tidspunktet for initiativet er perfekt siden det nye Nytorget nå planlegges. Nå planlegges en første markering for dugnaden – en samling for alle interesserte om kvelden den 21. april.

– Det er grunn til å tro at Gunnar Roalkvam blir innleder, ja, sier Egil Larsen. Initiativtakerne har dannet et interimsstyre.

HU JENNY

Her e ein sang te hu Jenny
i Økonomen avdeling to.
Der ekspederte hu i mangen år,
hu va greie kan dokker tro.

Hu hadde et smil te oss adle,
og serligt te osser små,
Hu fant fram pinnastolar,
Så de gamle sko sleppa å stå.

Hu veide opp svisker og sukker
og påsar med kaffi og salt,
for i hydlene bagom disken,
der hadde hu pitlemann alt.

Hu trodde på samvirketanken
og hu sa at butikken va vår,
og pengar som blei te overs,
fekk me igjen kvert bidige år.

Aldri må me svikta,
pleide hu Jenny å sei,
for det e så gysla viktigt
at me e på rette vei.

Når dokker små ble større
og kan vera aktivt med,
så gløm ikkje målet våres
og kooperasjonens idé.

Hu pakte inn brønå fra Samhold,
og ga de med kjærlige ord
te osser små røvarsungar,
og ba oss hilsa hjem te na mor.

Så sa me «nana» te hu Jenny,
som sto bagom disken og lo,
og dørklokkå sa dingeling
i Økonomen avdeling to.

Fra Gunnar Roalkvam,
«Dikt i utvalg», 2008
HU JENNY er satt melodi til av Svein Tang Wa på LP’en Toffa.