Leif Kjetil Knudsen (52)

Leif Kjetil Knudsen
Del på Facebook

Yrke/arbeid: seniorrådgiver, kvalitetsarbeid i fagskolen Rogaland
Sivilstand: Gift, 4 barn
Bosted: Vassøy

Hvor lenge har du vært politiker?

I 2015 sto jeg på partiets liste ved kommunevalget og fikk fast plass i Storhaug bydelsutvalg. Etter kommunevalget i 2019 ble jeg nestleder i Storhaug kommunedelsutvalg.

Hva skjedde/hvordan valgte du parti?

Gjennom familien fikk jeg varige verdier, sosialt engasjement og sterk tilhørighet i arbeiderbevegelse og fagbevegelse. Fra 16 års alder ble jeg med i AUF og Norsk Kommuneforbund.

Når trives du best som politiker?

Når jeg opplever gode diskusjoner. Når vi utfordrer og bygger på hverandre. At det gir gode beslutninger. Akkurat nå er det krevende å fungere med alle koronabegrensinger. Jeg savner å treffe folk, snakke med folk, ha innbyggermøter og delta på høringsmøter. Politikk er en sosial prosess.

Hva er dine ønsker for Storhaugs framtid?

Et godt bo- og oppvekstmiljø! Både for unge, familier og eldre. Gode skoler med mat, nok barnehageplasser, aktivitet på ulike møteplasser og god tilgang på friområder.

Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor?

Jeg er født og oppvokst på Tasta, men hadde onkler og tanter på Storhaug. Så jeg ble tidlig kjent der. Jeg har bodd på Storhaug siden nittitallet, i Haukeligata og Nedstrandsgata. I 1998 flyttet vi til Vassøy. Jeg liker by og land, hand i hand. På østsiden av Vassøy finner jeg ro og store naturopplevelser på Gåsamarka. Tar gjerne også en spasertur fra Godalen til Blåsenborg. Jeg husker en fantastisk tur med duft av syrin, hestelukter fra rideskolen og spennende, bygater. Jammen har vi en variert bydel!