Hjelp gjerne en nabo med strøing!

Mangler det sand i en av kassene? Da meldes det til VOF (varsle om feil) på kommunens hjemmeside.
Del på Facebook
- Vi minner om alle huseieres plikt til å strø fortau, måke for snø og hindre at snø og is kan rase ned på fortau og vei fra taket, sier seksjonssjef Trygve Petter Nilsen fra Park og vei.

– Hjelp gjerne en nabo eller andre du kjenner som er dårlige til beins med strøing og måking. Og bruk en av de 177 strøkassene vi har satt ut ved trapper, viktige bratte bakker og alle miljøstasjoner, oppfordrer Trygve Petter.
Avisa har fått klage på manglende strøing av fortau langs kommunens egne eiendommer og uteområder. Som eksempel nevnes miljøstasjonen i krysset ved Nedre Dalgate og Langgata. Hva er din kommentar?
– Kommunen har også en plikt på fortau langs kommunale eiendommer og den ivaretar vi så godt som vi kan. Jeg skal sjekke hvorfor det ikke er utplassert strøsandkasse ved denne miljøstasjonen. Vi vil sette ut en strøsandkasse hvis den mangler. Mangel på sand og strøsandkasser meldes til VOF (varsle om feil) på kommunens hjemmeside, sier Trygve Petter Nilsen.

Stavanger kommune har plassert ut over 170 kasser med strøsand som står ved de viktigste bratte bakkene, ved kommunale trapper og ved alle miljøstasjoner.

Strøsandkasser på Storhaug:

Klubbgata 9 ved Aftenbladtrappen
Stiftelsesgata, i bakken
Risbakken 20, trapp
Kyviks vei 18, Hetland kirke – P-plass
Verksgata 54, ved nedgravde containere
Badehusgata, Prix– P-plass
Badehusgata 24, ved Ramslandsbjerget
Johannes gate 34, Steinhagen barnehage
Rasmus Risas gate
Nymansveien 168, Varden kirke – P-plass
Ramsvik 46, barnehagen
Hjelmelandsgata, ved Hellelandsveien
Solheimsveien 1, trapp – Dalabrekka
Frue Terrasse, ved Trafostasjon
Birkelands gate 25, ved trapp

Hjelp gjerne en nabo eller andre du kjenner som er dårlige til beins med strøing og måking.