Avvikling av Urban Sjøfront AS

Eli Nessa hoppet gjerne i sjøen for en god sak.
Del på Facebook
Stavanger Øst er nå inne i en ny fase hvor denne delen av byen bør være en naturlig integrert del av Stavanger sentrum, heter det i pressemelding.

På ekstraordinær generalforsamling 15. desember godkjente generalforsamlingen styrets forslag om oppløsing og avvikling av Urban Sjøfront AS.

Urban Sjøfront AS ble etablert i 1999 som et non-profit aksjeselskap – et offentlig-privat samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune og private næringsaktører – i hovedsak eiendomsutviklere, i Stavanger Øst.

Videre i pressemeldingen heter det at Stavanger Øst i de siste 20 årene har gått fra å være et industriområde med lav aktivitet, til å være en levende bydel med økende antall beboere og arbeidsplasser, gode servicetilbud og liv i gatene. Blant vellykkede prosjekter nevnes involvering i kulturscenen i de gamle bryggerilokalene til Tou, etableringen av BI, folkeparken «Kjelvene», sjøparken ved Tou og matfestivalen Spiselig byfest.

I den nye sentrumsplanen for Stavanger inngår store deler av det tidligere Urban Sjøfront-området, og disse er nå en del av Stavanger Sentrum.

Styret i Urban Sjøfront AS mener at det derfor er naturlig at næringsaktører og eiendomsutviklere i Stavanger Øst, slår seg sammen med aktørene i resten av sentrum.

Styret takker Kristin Gustavsen (2000-2012), Aslaug Tveit (2012-2018) og Eli Nessa (2018-2020) for den flotte jobben de har gjort i rollen som daglig leder for Urban Sjøfront AS, i hver sin periode. Uten dem hadde ikke Stavanger Øst vært hva det er i dag.