Kjersti Dybvig (64)

Leif Knutsen og Kjersti Dybvig intervju om Lervig Park og bygging av blokk som stenger parken inne.
Del på Facebook

Parti: SV
Yrke/arbeid: Lektor/historiker/forfatter
Sivilstand: Bor alene, 5 barn, 2 barnebarn
Bosted: Storhaug

Hvor lenge har du vært politiker?

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og har vært medlem i Sosialistisk Folkeparti, Norges Kommunistiske parti, Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt og så SV igjen. Nå blir jeg der! Men politiker har jeg ikke vært lenge. Etter politisk engasjement på 70- og inn i 80-tallet engasjerte jeg meg lenge i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere). Jeg ble valgt inn for Rødt ved sist kommunevalg. Jeg er nestleder i utvalg for helse og velferd i Stavanger og leder i Storhaug kommunedelsutvalg for SV.

Når trives du best som politiker?

Helt lokalt i det nære, f eks når jeg kan bidra til at det kommer et midlertidig fotgjengerfelt.

Hva er dine ønsker for Storhaugs framtid?

Sosial utjevning. Bedre bomiljø. Tilbud for ungdom. Og hva med eldre, enslige kvinner? Da tenker jeg på dem over 80 år. Hvordan de har det. At ensomhet er en av de største utfordringer vi har i samfunnet. Jeg tenker også på oldiskollektiv! At vi må finne nye og varierte boformer for eldre, der det er mulig å skape gode, sosiale miljø.

Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor?

Røttene mine går tilbake til farfaren min, som var med på å starte Brodd, og som også spilte i klubben. Jeg har noen flotte bilder og diplomer fra hans fotballkarriære. Så jeg har alltid vært storhaugpatriot, og tilbrakte stor deler av barndommen hos farmor i Lysefjordgata. Hva som er mitt favorittsted i dag? Pedersgadå! Å gå der en travel formiddag. Det er Storhaug!