Ta plass! Endelig benker!

Benken prøvesittes av representanter fra elevrådet på St Svithun skole. Fra venstre Aleksander Eriksen-Svensen og Tobias Jordbrekk. Foto: Bent Inge Ask.
Del på Facebook
– Vi i elevrådet har mast på sitteplasser i skolegården i flere år nå. Så det er veldig kjekt at vi nå har fått så fine benker, sier Tobias Jordbrekk fra elevrådet

Sigrid Bækholt [email protected]

I slutten av november, ca et halvt år forsinket på grunn av korona, ble det endelig satt ut fire fargerike benker i skolegården på St. Svithun skole. De flotte benkene er laget av elever fra 9. trinn på St. Svithun og 7. trinn på Storhaug skole og er en del av kunstprosjektet ”Ta Plass!”

Prosjektet er et samarbeid mellom Elefant og Områdesatsingen på Storhaug.  Arbeidet ble gjennomført i bydelsfellesskapet Kvitsøygata 3 i september. Økonomisk støttes prosjektet av Områdesatsingen på Storhaug, Rogaland fylkeskommune, Sparebanken Vest og Sparebank1 SR-Bank.