Sykkeltelling

Del på Facebook
Park og vei har gjennomført trafikktellinger før og etter omleggingen til enveiskjøring med sykkelfelt i motgående kjøreretning i Pedersgata. Evaluering vil bli gjennomført når coronasituasjonen har normalisert seg.
Sted

Dato

Syklister

Bilister

Pedersgata

06.06.2017

390

3110

Pedersgata

09.06.2020

1080

1380

Nytorget

06.06.2017

440

3400

Nytorget

09.06.2020

840

1750

Nedre Dalgate

06.06.2017

230

100

Nedre Dalgate

09.06.2020

180

350

Hentet fra sak til utvalg for miljø og utbygging 28.10.2020