Nå planlegges Svankevigå og Mølleneset

Oversiktskart fra Stavanger kommune med plangrense for Svankevigå,
Del på Facebook

De gamle industrilokalene i Varmen rommer mange viktige arbeidsplasser.

Eli Nessa, som er leder i Urban Sjøfront, får mange henvendelser fra folk som vil etablere seg i området. De aller fleste spør etter plass i gamle industrilokaler. Lavere pris er selvfølgelig en viktig faktor. I områdene som nå planlegges transformert i Svankevigå og på Mølleneset, er det mange som har sin arbeidsplass som f eks sykkelreparatør og blikkenslager. Bygningene som eventuelt skal rives rommer til sammen veldig mye forskjellig blant annet kajakkhotell, en liten isfabrikk, kulturscene, snekkerforening og mye mer.

I Svankevigå foreslås 5 blokker på omtrent 18 x 18 meter, høyder mellom 5 og 8 etasjer og 80-100 boliger med en snittstørrelse på 80-85 m2 brutto BRA pr. leilighet.

Det er Stav Arkitekter AS, som på vegne av Svankevigå AS, nylig meldte om oppstart av regulering for Badehusgata 25 og Dokkgata 4. På kommunens hjemmeside ligger viktige dokumenter som planinitiativ, referat fra oppstartsmøte og varslingsbrev. Frist for å si sin mening er 15. januar til [email protected], eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til [email protected].

Omvisninger ved havnesiloene på Mølleneset måtte avlyses
I forrige bydelsavis inviterte prosjektgruppen fra Helen & Hard til omvisninger ved havnesiloene på Mølleneset for å informere om reguleringsprosess og pågående arbeid. Grunnet koronasituasjonen måtte disse avlyses. – Jeg vil gjerne oppfordre alle som er interessert i Møllenesets videre utvikling om å ta seg en tur ned på tomta, sier Ane S. Dahl fra Helen & Hard arkitekter. Vi har hengt opp noe informasjon om prosessen som er i gang og oppfordrer alle til å komme med innspill til videre utvikling. I desember blir det formelt varslet oppstart av regulerings­arbeidet, og da vil det i et gitt tidsrom være anledning for å komme med skriftlige merknader og innspill til denne mailadressen: [email protected]. Alle innspill må merkes «Mølleneset”, sier Dahl.