Lervigkvartalet og brannstasjon

Bak fra venstre ses Ane S Dahl fra Helen & Hard arkitekter, varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp), ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), Liv Marit Netland fra Politisk sekretariat og Kjersti Dybvig (SV) som leder Storhaug kommunedelsutvalg. Resten av utvalget sitter med ryggen til rundt møtebordet. Foto: Sandra Vidrequin.
Del på Facebook

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) var gjester da Storhaug kommunedelsutvalg hadde møte på Bergeland bydelssenter tirsdag 27. oktober.

Sigrid Bækholt [email protected]

Begge har bodd på Storhaug tidligere. Kommunedelsutvalgene er veldig viktige og kan være første steg på vei til gjennomføring, sa Kari Nessa Nordtun. Dagny Sunnanå Hausken syntes det var kjempespennende å komme til et så sjarmerende hus med en så nydelig hage og ville gjerne hørt litt om stedets historie.

Ane S. Dahl fra Helen & Hard arkitekter og Martin Lillesand fra Prosjektil orienterte om arbeidet med reguleringsplan for havnesiloene på Mølleneset og fortalte blant annet at både den største og den høyeste av siloene er fulle av korn. De ville gi tidlig informasjon om planene og ønsket innbyggermedvirkning.

Lise Muurholm Storås og Anita Helstrup fra by- og samfunnsplanlegging orienterte om reguleringsplan for Lervigkvartalet og brannstasjon i Lervig. I begge sakene ønsket utvalget en kartlegging over fremtidig trafikkbilde i Østre bydel. De vedtok også at det aller viktigste nå faktisk er at skolen bygges snarest og uten forsinkelser.

Fordeling av høstens tilskuddsmidler ble vedtatt med langt færre søknader enn vanlig og med ganske forskjellige meninger om hvordan tilskuddene skulle fordeles.