Kommunedelsutvalget

Hva med framtidens trafikkbilde i Lervig?

Stenging av Ryfylkegata gir mulighet til å binde sammen skolekvartalet med parken på en trafikksikker måte, blir det sagt i svaret fra Bymiljø og utbygging.

Sigrid Bækholt [email protected]

I september tok Stig Fagerland (Sp) opp i Storhaug kommunedelsutvalg at han hadde fått flere spørsmål fra bekymrede beboere/sameier på Siriskjeret angående stenging av Ryfylkegata mellom Siriskjeret og Rennesøygata. Noe som medfører at muligheten til å kjøre til Haugesundsgata denne veien stenges. Stig ville gjerne ha svar på følgende spørsmål:
Er det utført beregninger på trafikken som skal kjøre til Haugesundsgata via Breivikveien slik innbyggertallet er per dags dato og hvordan vil trafikkbildet se ut i fremtiden? Er det vurdert tidsbegrenset stenging av Ryfylkegata mellom Siriskjeret og Rennesøygata, da ved skolestart og skoleslutt?

Svaret sier at det er gjennomført trafikkanalyser for den framtidige trafikksituasjonen i reguleringsarbeidet for Lervigkvartalet og at endelige vurderinger vil bli lagt fram for politisk behandling i forbindelse med sluttbehandling av reguleringsplanen.

Vis mer

Relaterte artikler

Legg att eit svar

Back to top button