Hva med framtidens trafikkbilde i Lervig?

Trafikksituasjonen akkurat nå i Lervig. Bilene som skal til og fra Siriskjeret kjører for tiden gjennom området som er regulert til park. Til venstre ses den stengte Ryfylkeveien.
Del på Facebook

Stenging av Ryfylkegata gir mulighet til å binde sammen skolekvartalet med parken på en trafikksikker måte, blir det sagt i svaret fra Bymiljø og utbygging.

Sigrid Bækholt [email protected]

I september tok Stig Fagerland (Sp) opp i Storhaug kommunedelsutvalg at han hadde fått flere spørsmål fra bekymrede beboere/sameier på Siriskjeret angående stenging av Ryfylkegata mellom Siriskjeret og Rennesøygata. Noe som medfører at muligheten til å kjøre til Haugesundsgata denne veien stenges. Stig ville gjerne ha svar på følgende spørsmål:
Er det utført beregninger på trafikken som skal kjøre til Haugesundsgata via Breivikveien slik innbyggertallet er per dags dato og hvordan vil trafikkbildet se ut i fremtiden? Er det vurdert tidsbegrenset stenging av Ryfylkegata mellom Siriskjeret og Rennesøygata, da ved skolestart og skoleslutt?

Svaret sier at det er gjennomført trafikkanalyser for den framtidige trafikksituasjonen i reguleringsarbeidet for Lervigkvartalet og at endelige vurderinger vil bli lagt fram for politisk behandling i forbindelse med sluttbehandling av reguleringsplanen.