– Mange unge sliter med å stole på voksne

Saaba Dawod. Fotograf: Siv Sivertsen
Del på Facebook
En av de 13 ungdommene som deltok var Sabaa Dawod 16).

Hvorfor ville du være med?

– En venn av meg sa at jeg burde søke. Dette var perfekt for meg! Jeg bor i bydelen, er 16 år og snakker også arabisk, forteller Sabaa.

Hva lærte du?

– Alt var nytt til å begynne med og jeg forsto ikke alt med det samme. Vi lærte å intervjue andre, å være
en slags samfunnsforskere. Hva kan dere bedre enn voksne?

– Jeg er ungdom selv og får lettere kontakt med andre ungdommer enn voksne. Vi snakker lettere med hverandre og stoler på hverandre. Mange unge sliter med å stole på voksne.

Hva bidro du med?

– Jeg intervjuet fem av mine mest seriøse venner. Hva vil du si på vegne av ungdom?

– Vi vil bli tatt seriøst! Vi vil ha en stemme! Vi har mange meninger om miljø. Vi vil bestemme mer på skolen og andre steder. Vi vil ha mer sosialisering og trivsel, sier Saaba.