215 nye avganger i uken til Varden

Del på Facebook

Fra 12. oktober fikk bussrute nr 13 mellom sentrum og Godalen dobbelt så mange avganger i rushtid morgen og ettermiddag. Dermed blir det fire avganger i timen i rushtid. Totalt blir det 215 nye avganger i uken. På hjemmesiden (Kolumbus.no) er det sanntidskart som viser hvor alle busser befinner seg til enhver tid.

Gravearbeider og omkjøringer

Stavanger kommune skal rehabilitere eksisterende ledningsnett nord på Varden. Alt overvann skal ledes bort fra veiene for å frigjøre mer kapasitet i avløpsledningene. Prosjektet inkluderer nå også Østre Ring, samt overvannsledning ned til sjøen.

Derfor er Østre Ring stengt og rutene for buss nr. 13 og X74 lagt om. Rute 13 vil nå kjøre Jernbanelokket FV44 fra byen og over Strømsbrua før den kjører Østre Ring, Egersundsgata og Hjelmelandsgata tilbake til byen.

Dette vil vare ut mars.

Fra kommunens hjemmeside.