Ønsker gatetun i Lysefjordgata

De møttes på den nyrenoverte lekeplassen i Lysefjordgata og var enige om at barna trenger flere trygge, grønne områder. Fra venstre Håkon Minnesjord Solheim, Rolf Østefjells, Katrine Lilleland, Hanne Polden Sæverud og Federico Juárez Perales.
De møttes på den nyrenoverte lekeplassen i Lysefjordgata og var enige om at barna trenger flere trygge, grønne områder. Fra venstre Håkon Minnesjord Solheim, Rolf Østefjells, Katrine Lilleland, Hanne Polden Sæverud og Federico Juárez Perales.
Del på Facebook
Det bor ekstremt mange barn i området, sier Håkon Minnesjord Solheim fra Nylund beboerforening. – De trenger større arealer som er grønne og trygge. I en anleggsperiode har Lysefjordgata vært stengt mellom Avaldsnesgata og Taugata. Barna har satt stor pris på minimal biltrafikk i denne perioden.

Hva vil dere skal gjøres?

– Vi ønsker fysiske og fartsreduserende elementer. Vi tok saken opp da Storhaug kommunedelsutvalg inviterte til innbyggermøte i forrige uke, sier Håkon.

– Vi vil også ha det grønnere og tryggere og satte stor pris på at beboerforeningen kontaktet oss, sier Katrine Lilleland (MDG). -Da vi i kommunedelsutvalget behandlet årsprogram 2021 for Park og vei i forrige uke støttet vi Nylund beboerforenings ønske om gatetun med sjikaner som får trafikken ned i gangfart, sitteplasser, beplantning, en fin og trygg «forlengelse» av lekeplassen som nylig er oppgradert.

En viktig oppgave for oss er bl.a. å sørge for at det settes av nok penger i Handlings- og økonomiplan (HØP) til å løse oppgaver som dette, sier Federico Juárez Perales (H).

Hva kan kommunens Park og Vei bidra med?

– Vi har en pott penger til å følge opp trafikksikkerhetsplaner, sier prosjektleder Rolf Østefjells.

– I Lysefjordgata kan det bli aktuelt med trafikkmålinger og midlertidige fartsdempende tiltak som gjør området mindre attraktivt for biltrafikken.

– Vi bidrar til et grønnere Storhaug bl.a. med flere gatetrær, sier landskapsarkitekt Hanne Polden Sæverud. – Beboerforeninger kan også søke om nærmiljøtilskudd.

Håkon understreker at beboerforeningen er opptatt av å finne gode løsninger for nabolaget og vil få laget en illustrasjon for nye tiltak, så både naboer og andre kan se hvordan dette kan bli.

Neste innbyggermøte

Storhaug kommunedelsutvalg fortsetter sine møter med innbyggerne.

Treff leder Kjersti Dybvig (SV) og Tone Brandtzæg (H) i Kvitsøygata 3 onsdag 21. oktober kl 13-14.