En dag er vi borte fra Nytorget – faktisk allerede nå

Blir det ikke flere Bruktmarkeder på Nytorget?
Blir det ikke flere Bruktmarkeder på Nytorget?
Del på Facebook
– det er ikke COVID-19 viruset som er årsaken. Neida

Nytorget skal renoveres og fornyes fram mot byjubileet i 2025, bl.a. med en ny park fra Langgaten til Metropolis, hvor fire nye bygninger er skissert å komme. Hele området vil, trolig over 2-3 (4) sesonger, framstå som anleggsområde/byggeplass. Hvor blir det av Bruktmarkedet under selve byggeperioden? Og siden?

Parkeringsplassen på Nytorget ble i to decennier avstengt slik at Bruktmarkedet kunne arrangeres hver lørdag fra midt i april og ut september. I 2019 deltok 125 selgere én eller flere ganger. Bruktmarkedet ble en tradisjon, en trendsetter og miljøbærer og aktiv innenfor sirkulær økonomi. Vi har kalt oss en moderne vannpost, et treffsted for mange med opplevelser, nostalgi og gjenbruk.

Vi har sendt flere mailer til politikere samt utvalget for Miljø og utbygging. Dunkle svar kommer tilbake; ”…tror samtlige parti er interessert i å ivareta bruktmarked…”

I sakspapirer om Nytorgets framtid blir ikke Bruktmarkedet omtalt konkret. Vi nevnes ikke blant de aktuelle i kommunens workshops, -bedrøvelig.

Bruktmarkedet har et eget styre med 3 styre- samt 2 varamedlemmer. Vi står for en omfattende frivillig innsats gjennom hele sesongen. Styret tar seg av den praktiske avviklingen av bruktmarkedet med tilsyn, avsperring av området, tilrettelegging av oppstilling for selgerne, trafikkavviklingen med av- og pålessing, søknad om arrangementet, bestilling av sperremateriell og strøm m.m. Vi leverer layout til trykksaker som kommunen mangfoldiggjør, lager oppstillingsplan for selgerne, plakater, flyers osv. Så er det årsmelding og saksliste til høstmøtet og vårmøtet hvor alle selgere inviteres til å delta i kommunens regi.

Det er Stavanger kommune, avdeling Miljøseksjonen, som er den formelle arrangør av Bruktmarkedet. Styret er spurt om å ”bli med videre” mens Nytorget rehabiliteres. Sesongen 2020 er over. Valgt funksjonstid for styret utløp 30. september. Vi har samlet sett vurdert at det ikke har noen hensikt å bli med videre.

Det finnes ikke lenger noe areal for oss, verken midlertidig eller permanent.

Men den nye parken greier man å bygge. All makt ligger i utvalg, hos politikerne, hos landskapsarkitekter, hos prosjektkonsulenter, hos torg- og uteromsdesignere.

Man kan undres på om kommunen virkelig har nok tilgjengelige ressurser og kapital til denne rehabiliteringen i den økonomisk krevende situasjon som vi nå opplever – og vil oppleve de kommende årene. Kanskje man heller burde skalere ned deler av planene for Nytorget?

Odd-Jan Jonassen,
Tidligere leder Bruktmarkedet