Vil hedre arbeiderkvinnene

Morten Wiik og Egil Larsen foran det store jugendbygget som var samvirkebevegelsens hovedutsalg i Stavanger. -Bygget vil for all framtid være et sentralt og særpreget arkitektonisk element på Nytorget, sier Larsen. - En arbeiderkvinneskulptur akkurat her vil gi området en tydeligere identitet som mange vil kjenne seg igjen i, ser Morten Wiik.
Morten Wiik og Egil Larsen foran det store jugendbygget som var samvirkebevegelsens hovedutsalg i Stavanger. -Bygget vil for all framtid være et sentralt og særpreget arkitektonisk element på Nytorget, sier Larsen. - En arbeiderkvinneskulptur akkurat her vil gi området en tydeligere identitet som mange vil kjenne seg igjen i, ser Morten Wiik.
Del på Facebook

– Tiden er overmoden for å få flere kvinner på sokkel. Vi foreslår en skulptur som favner alle arbeiderkvinner. Coronatiden har igjen vist oss det samfunnsviktige arbeidet kvinnene i varehandelen gjør. Hverdagsheltene som er på jobb for at alle vi andre skal få mat og varer. En bedre plass å hedre dem enn akkurat her kan vi knapt finne, sier Morten Wiik som er styremedlem i LO Stavanger og leder LOs utvalg for skulpturprosjektet på Nytorget.

Pedersgata og Nytorget var også forbrukersamvirkets vugge og arnested i Stavanger. Forbruksforeningen Bikuben ble etablert på Nytorget i 1904. Innerst i Pedersgata lå Produksjonslaget Samhold, en omfattende produksjonsbedrift med bakeri, smørfabrikk,v kaffebrenneri, såpefabrikk og fabrikk for fiskemat og pølseog kjøttmat. Samvirkeselskapet Nordkronens store mølle ble reist ved Møllehaugen. Etter hvert fikk Økonom og Bikuben over 40 butikkutsalg i byen, mange i østre bydel og mange i Pedersgata.

-En lykkeligere kombinasjon av sted og tema for en arbeiderkvinneskulptur kan vel vanskelig tenkes, sier Egil Larsen fra Arbeidernes Historielag i Rogaland. -Vi ser for oss at skulpturen løses etter modell av 10 øre timen av Hugo Frank Wathne som står i Lervigtunet. Denne gang er vi inspirert av Gunnar Roalkvams kjente dikt om «hu Jenny» som ekspederte i Økonoms avdeling 2. Vi ønsker å ære alle arbeiderkvinnene som var en så avgjørende del av forbrukersamvirket.

-Mormor kalte det Forbrukeren, sier Morten Wiik. -Husk kvitteringen, sa hun alltid. -Den gav oss kjøpsutbytte! Coop Økonom er fortsatt den største lokalt eide aktør innen dagligvarehandelen i Stavanger.