Storhaug glimt

Den aktuelle tomten har vært brukt av sivilforsvaret og ligger klemt inn i fjellskråningen mellom Paradisveien og Østre Ring.
Den aktuelle tomten har vært brukt av sivilforsvaret og ligger klemt inn i fjellskråningen mellom Paradisveien og Østre Ring.
Del på Facebook

Barnehage i Strømvik?

Ifølge kommunens handlings- og økonomiplan skal en ny barnehage ferdigstilles ved Godalen/Strømvik i løpet av 2022. Kanskje den skal være i flere etasjer med inngang fra Østre Ring?

Bernt Martin Ness fra kommunens Byggeprosjekt opplyser at det er en tidligfase av prosjektet hvor det jobbes med skisser.

Utvidelse av Varden barnehage?

Detaljregulering for Varden (plan 2667) skal til sluttbehandling i Utvalg for by- og samfunnsutvikling torsdag 3. september og sannsynligvis videre til endelig vedtak i kommunestyret mandag 14. september. Det legges til rette for et nybygg som kan romme to flere avdelinger enn Varden barnehage har i dag. Alle vedlegg i saken finner du på kommunens hjemmeside. Denne typen detaljreguleringsplaner ble tidligere også behandlet av de lokale bydelsutvalg (nå kommunedelsutvalg).

Gratis sykkelservice

Stavanger kommune tyvstarter Mobilitetsuka og inviterer til gratis sykkelservice på Storhaug skole tirsdag 15. september kl 17-19. -Sykkelservicen innebærer justering av gir og brems, luft i dekkene og olje på kjedet, kontroll av sykkelen med en tilstandsrapport på det som bør utbedres, sier Holger Pansch som er rådgiver for Stavanger på sykkel. Syke personer skal ikke delta, selv om de bare har milde symptomer.

-Tilbudet arrangeres i forbindelse med Mobilitetsuka som markeres 16. – 22. september hvert år i mange byer og tettsteder over hele Europa. Hensikten er å se på utfordringer knyttet til biltrafikken, få folk til å tenke gjennom sine egne reisevaner og kanskje gjøre noe med dem opplyser Imme Dirks Eskeland som er rådgiver for klima og miljø.

Ny klima- og miljøpris

Flertallet i Storhaug kommunedelsutvalg innstilte Fra Hage til Mage som sin kandidat til kommunens nye klima- og miljøpris. I begrunnelsen heter det bl a at de tilbyr gratis familiearrangementer med fokus på miljø, skaper sosiale fellesskap og integrering og bidrar med kunnskap om mat og bærekraft til barn og unge.

Den nye prisen er opprettet for å styrke det lokale klimaarbeidet og deles ut for første gang i år. De som gjør en spesielt stor innsats for omgivelsene sine gjennom å bevare natur og miljø i nærområdet sitt skal løftes fram. Alle kommunedelsutvalg er blitt oppfordret til å innstille en kandidat.

Andre aktuelle kandidater med storhaugtilknytning som er nominert og omtalt i saken:

Grete Kvalheim har nominert Anne Elisabeth Carlsen og teamet hennes i NATUREco som hun mener gjør en fabelaktig jobb med å fjerne fremmede planter i nærmiljøet vårt. Dag ut og dag inn, i all slags vær, ofte iført verneutstyr og masker, gjør NATUREco en særdeles viktig jobb for å ta vare på lokal natur og miljø.

Clean Shores, en frivillig strandryddeorganisasjon som har vokst til over 80 grupper i 2020, både globalt og nasjonalt. Hovedkontoret ligger på Innovation Dock. Frivillige rydder strender og nærmiljø for plast og annet søppel hver dag hele året. All innsats er ulønnet, og drivkraften er å bekjempe marin forsøpling. Hittil i år har det blitt gjennomført ca 90 dugnader, og enorme mengder søppel på avveie er samlet inn.

Bruktmarkedet som skaper liv og røre på Nytorget. Brukte varer får forlenget levetiden. Mennesker møtes på tvers av generasjoner og nasjonaliteter. Bruktmarkedet på Nytorget har i alle disse årene bidratt til både gjenbruk (som nå kalles ”sirkulær økonomi”) og til gode menneskemøter og opplevelser. Et kjærkomment innslag i bybildet som mange har savnet denne koronasommeren.

Cinta A. Hondsmerk som er lokal representant for organisasjoner som World Saving Hustle, Greenpeace og Amnesty, har arbeidet i lag med Natur og Ungdom og er grunnlegger for Fridays for Future i Stavanger. Hun har demonstrert for klimasaken siden februar 2019, organisert lokale og regionale ryddeaksjoner og brenner for formidling og aktiviteter for barn og ungdom som skal hjelpe dem til å ta miljøvennlige valg i hverdagen.