Ny park på Nytorget til byjubileet 2025

Foto: Sandra Vidrequin.
Foto: Sandra Vidrequin.
Del på Facebook
Fram mot 2025 skal Stavanger kommune bygge en helt ny park på Nytorget. Biler og asfalt skal vike for aktivitet, mennesker og natur. Utover høsten kan du teste den midlertidige palleparken og bidra med dine forslag innen 30. september.

– Vi har fått mange gode innspill, men ønsker oss enda flere. Arbeidet med forprosjekt starter nå i høst, og da er innspillene veldig viktige for de som skal tegne planen, sier Hilde Uberg, landskapsarkitekt i avdeling for park og vei. – Fortell oss hva du og andre mennesker trenger i den endelige parken. Det er også mulig å lage små arrangementer i parken.

kommunens hjemmeside er det svarskjema hvor du kan laste opp bilder, tegninger og illustrasjoner. Du kan også følge med på kommunens Facebook-side og #parknytorget på Instagram.

På svarskjemaene er det bl a foreslått:
– Et grønt oppholdsrom spesielt attraktivt i det grå og mørke vinterhalvåret
– Glasstak for regnværsdager, langbord og bålpanner (ta med egen ved)
– Et bugnende drivhus med kafé
– Urban stue delt inn i forskjellige områder med fokus på rekreasjon og livsstil, «markedet » og det klassiske torget med en fontene der naboer kan møtes
– Urban park – en forlengelse av den spennende utviklingen i Pedersgata
– Forskjellige ”soner”, sitte litt for seg selv eller i et litt mer åpent miljø
– En aktivitetspark for små og store. Ikke nødvendigvis tradisjonelle lekeapparater.
– Grønne områder som gagner dyr, insekter, mennesker, økosystem
– Masse beplantning med blomster som er populære for humler og sommerfugler
– Lyden av vann er beroligende og skaper atmosfære, vannfontene for å fylle på vannflasker
– Spiselige planter og urter, bruk av naturmaterialer, planter og trær
– En liten scene for nye og etablerte band og hvor politikere kan holde appeller
– At lørdagsmarkedet kan fortsette
– Vise Nytorgets historie, bruktmarked som sosialt møtepunkt

Foto: Sandra Vidrequin